Виставка ППД

Педагогічний досвід — сукупність знань, умінь і навичок, здобутих учителем у процесі навчально-виховної роботи.

Він є важливим елементом загальної культури педагога, в якій відображаються знання, вміння, навички та індивідуальні риси його особистості, постійно розвиваючись, збагачуючись протягом усієї педагогічної діяльності. Оновлюваність педагогічного досвіду зумовлена постійними змінами у практичній педагогічній діяльності та освітніх надбаннях педагога. Педагогічний досвід учителя є підґрунтям, на якому зростає його педагогічна майстерність. Водночас він є і джерелом розвитку педагогічної науки.

Щорічно, з метою розвитку професіоналізму педагогічних працівників області, удосконалення регіональної системи освіти, популяризації кращого педагогічного досвіду та впровадження новітніх технологій у педагогічну практику, проводиться обласна виставка «Інноваційний пошук освітян Черкащини». 

Переможці обласного етапу виставки 2021-2022 н.р.

Воробйова О.В. серія цифрових ресурсів “НУШ: нові виклики. Фізична культура по-новому”

Опанасенко Ю.М., Терещенко Т.В., Толстоп’ятова Л.П. серія цифрових ресурсів “НУШ: мовно-літературна галузь на основі STEM-підходу (Використання методики “Шість цеглинок 2.0″ на уроках української мови, української та зарубіжної літератури у середній та старшій ланці НУШ)”


Переможці обласного етапу виставки 2020-2021 н.р.

Котко О.М. електронний ресурс “Вправи на розвиток логічного мислення та уваги у молодших школярів НУШ”

Голубович О.М. електронний ресурс “Літературна Черкащина на мапі України”

Вертипорох О.М., Бондаренко Л.С., Галат М.М. електронний ресурс “Управлінські лайфхаки для успішної школи нового типу”


Переможці обласного етапу виставки 2019-2020 н.р.

Капля А.Г., Болгова О.Л. навчально-методичний посібник “Методика кінезіологічних вправ як дієвий засіб розвитку здоров’язбережувальної компетенції під час освітнього процесу в початковій школі”

Опанасенко Ю.М. навчально-методичний посібник “Доповнена реальність як сучасний освітній інструмент”

Терещенко Т.В. електронний ресурс “Інтерактивні плакати до уроків зарубіжної літератури у 10 класі”