Нормативні документи школи згідно ст. 30 Закону України “Про освіту”

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

  • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
  • ліцензований обсяг – 500 та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти – 488;
  • мова освітнього процесу – державна (українська);
  • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) – вакантні посади відсутні, конкурс на заміщення можливих вакансій не проводиться;
  • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
  • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання – гуртожитки відсутні;
  • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами – у наявності пандус; східці обладнані поручнями; виконано поточний ремонт класних кімнат; навчальні меблі відповідають віковим та морфофункціональним особливостям дітей; шкільна та пришкільна території підтримуються в належному стані; територія, будівлі, приміщення належно художньо-естетично оформлені; забепечення решти необхідних умов для дітей з ообливими освітніми потребами перебувають у процесі доопрацювання;
  • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти – плата відсутня;
  • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати – додаткові послуги відсутні;
  • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами