Адміністрація та педколектив

Вертипорох Олена Миколаївна – директор школи, вчитель хімії

Стаж роботи: 29 років

Категорія: вища

Звання: старший вчитель

Особисте кредо керівника: Директор школи стає організатором і керівником педагогічного колективу лише остільки, оскільки він уміє об’єднати зусилля вчителів для колективної думки, для втілення думки у творчій праці

Науково-методична проблема директора: «Формування професійної компетентності педагогічних працівників на основі трансформаційного лідерства»


Бондаренко Людмила Степанівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель математики

Стаж роботи: 39 років

Категорія: вища 

Звання: старший учитель

Особисте кредо: Мудрість влади педагога – це передусім його здатність усе розуміти

Науково-методична проблема заступника з навчально-виховної роботи: «Комплексні моніторингові дослідження як одна з управлінських функцій у навчальному закладі»


Галат Марина Миколаївна – заступник директора з виховної роботи, вчитель історії

Стаж роботи: 16 років

Категорія: вища

Звання: учитель-методист

Особисте кредо: Вірю в талант і творчі сили кожного вихованця. Людина, а особливо дитина – неповторна!

Науково-методична проблема: «Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної і національно свідомої людини»


Заєць Оксана Іванівна – соціальний педагог, учитель зарубіжної літератури

Стаж роботи: 58 років

Категорія: вища 

Звання: учитель-методист

Науково-методична проблема соціального педагога: «Кожен учень – особистість, яку потрібно знати, зрозуміти і якщо потрібно, допомогти»


Котко Ольга Миколаївна – практичний психолог, вчитель образотворчого мистецтва

Стаж роботи: 9 років

Категорія: друга 

Науково-методична проблема психолога: «Впровадження елементів арт-терапії у навчально- виховний процес»

Класний керівник: 7-А клас

Виховна проблема: «Формувати життєву позицію через повагу один до одного, емпатію, щирість, душевну рівновагу та оптимізм »


Марченко Аліна Петрівна – педагог-організатор, учитель зарубіжної літератури

Стаж роботи: 11 років

Категорія: друга 

Особисте кредо: «Усіма можливими способами слід запалювати в дітях прагнення до знань та вмінь» Я. А. Коменський

Науково-методична проблема педагога-організатора: «Виявлення і розвиток здібностей кожного учня, формування соціально зрілої, творчо розвиненої особистості – громадянина України»


Методичне об’єднання вчителів початкових класів

Приходько Тетяна Михайлівна – вчитель початкових класів

Стаж роботи: 35 роки

Категорія: вища

Звання: учитель-методист 

Науково-методична проблема вчителя: «Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес молодших школярів»

Класний керівник: 4-А клас

Виховна проблема: «Формування національної ідентичності учнів»


Болгова Олена Леонідівна – вчитель початкових класів

Стаж роботи: 28 років

Категорія: вища 

Науково-методична проблема вчителя: «Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей в початковій школі»

Класний керівник: 3-Б клас

Виховна місія: « Згуртування учнівського колективу та виховання моральних якостей особистості »


Миколенко Ольга Григорівна вчитель початкових класів

Стаж роботи: 14 років

Категорія: спеціаліст

Науково-методична проблема вчителя: «Формування навичок читання, як основа успішного навчання дитини у школі»

Класний керівник: 3-А клас

Виховна проблема: «Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самоосвітньої та творчої активності вчителя та учнів»


Капля Алла Григорівна – вчитель початкових класів

Стаж роботи: 29 років

Категорія: вища

Звання: вчитель-методист 

Науково-методична проблема вчителя: «Духовне і морально – етичне виховання як життєво необхідний інгредієнт для гідності людини, без якого неможливе створення сучасного стабільного суспільства і держави»

Класний керівник: 4-Б клас

Виховна проблема: «Сім’я та школа – грані співробітництва»


Назарова Альона Михайлівна – вчитель початкових класів

Стаж роботи: 8 років

Категорія: перша 

Науково-методична проблема вчителя: «Системно-ціннісний підхід до учнів в НУШ»

Класний керівник: 1-А клас

Виховна проблема: «У рамках свободи і вибору та самостійності формувати незалежність, впевненість та віру у свої сили»


Хоменко Ірина Михайлівна – вчитель початкових класів

Стаж роботи: 32 роки

Категорія: вища

Звання: старший вчитель  

Науково-методична проблема вчителя: «Організація самостійної роботи в навчальному процесі початкової школи»

Класний керівник: 1-Б клас

Виховна проблема: «Виховання творчої, самостійної, креативної особистості»


Талан Яна Григорівна – вчитель початкових класів

Стаж роботи: 9 років

Категорія: перша 

Науково-методична проблема вчителя: «Розвиток творчих здібностей молодших школярів»

Класний керівник: 2-А клас

Виховна проблема: «Виховання творчої, самостійної, креативної особистості»


Демеденко Катерина Миколаївна – вчитель початкових класів

Стаж роботи: 37 років

Категорія: вища 

Звання: старший вчитель 

Науково-методична проблема вчителя: «Формування предметних компетентностей молодших школярів згідно вимог Держстандарту»

Класний керівник: 2-Б клас

Виховна проблема: «Виховання у школярів толерантного ставлення до учнів класу та усвідомлення моральних якостей особистості»


Методичне об’єднання вчителів математики та інформатики

Лискова Світлана Миколаївна – вчитель математики

Стаж роботи: 29 років

Категорія: вища 

Звання: вчитель-методист 

Науково-методична проблема вчителя: «Формування життєвих компетентностей при вивченні математики»


Бондаренко Людмила Степанівна – вчитель математики

Стаж роботи: 39 років

Категорія: вища 

Звання: старший учитель

Науково-методична проблема вчителя: «Підвищення ефективності навчання учнів шляхом індивідуалізації та диференціації навчання»


Літвинська Ксенія Сергіївна – вчитель математики

Стаж роботи: 8 років

Категорія: перша 

Науково-методична проблема вчителя: «Впровадження STEM освіти на уроках математики»

Класний керівник: 9-Б клас

Виховна проблема: «Згуртування класного колективу та формування доброзичливого ставлення один до одного»


Граб Олександр Михайлович – вчитель інформатики

Стаж роботи: 10 років

Категорія: Вища

Науково-методична проблема вчителя: «Системи оцінювання знань на уроках інформатики»


Граб Надія Валеріївна – вчитель інформатики

Стаж роботи: 19 років

Категорія: вища

Звання: старший учитель

Науково-методична проблема вчителя: «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учня як суб’єкта освітнього процесу»


Громова Катерина Миколаївна вчитель математики

Стаж роботи: 5 років

Категорія: спеціаліст

Науково-методична проблема вчителя: «Розвиток компетентностей на уроках математики»


Методичне об’єднання вчителів природничого циклу

Семенело Ірина Олексіївна – вчитель географії, економіки та основ здоров’я

Стаж роботи: 34 років

Категорія: вища 

Звання: вчитель-методист

Науково-методична проблема вчителя: «Формування творчих здібностей учнів на уроках географії та основ здоров’я за допомогою інтерактивного навчання»

Класний керівник: 6-Б клас

Виховна місія: «Знайти підхід до кожного свого учня, зрозуміти його, навіть коли інші не розуміють, підтримувати та вірити у своїх учнів, прищеплювати дітям загальнолюдські цінності, сприяти підготовці до самостійного життя, створювати та розвивати позитивні традиції колективу»


Опрафат Оксана Григорівна – вчитель біології

Стаж роботи: 5 років

Категорія: спеціаліст

Науково-методична проблема вчителя: «Розвиток здібностей учнів на уроках біології шляхом використання елементів інтерактивного навчання та формування предметних компетентностей»


Вертипорох Олена Миколаївна – вчитель хімії

Стаж роботи: 26 років

Категорія: вища

Звання: старший вчитель

Науково-методична проблема вчителя: «Проектні технології на уроках хімії»


Антоненко Людмила Іванівна – вчитель хімії

Стаж роботи: 40 років

Категорія: вища

Звання: старший учитель 

Науково-методична проблема вчителя: «Застосування елементів STEM- технологій на уроках хімії»


Форостян Олександр Петрович – вчитель фізики

Стаж роботи: 30 ріків

Категорія: вища

Звання: вчитель-методист 

Науково-методична проблема вчителя: «SMART-технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики»

Методичне об’єднання вчителів іноземної мови


Худолєєва Тетяна Петрівна – вчитель англійської мови

Стаж роботи: 32 роки

Категорія: вища

Звання: вчитель-методист

Науково-методична проблема вчителя: «Створення комунікативних ситуацій на уроках англійської мови»


Назаренко Наталія Олексіївна – вчитель англійської мови

Стаж роботи: 10 років

Категорія: друга 

Науково-методична проблема вчителя: «Developing students’ 21st century skills»

Класний керівник: 7-Б клас

Виховна проблема: «__»


Жила Анна Валеріївна – вчитель англійської та німецької мови

Стаж роботи: 10 років

Категорія: друга

Науково-методична проблема вчителя: «Використання ігрових технологій на уроках англійської мови»

Класний керівник: 10 клас

Виховна проблема: «Виховання почуття дружби, гідності та честі в класному колективі»


Салогуб Марина Юріївна – вчитель англійської мови

Стаж роботи: 8 років

Категорія: друга

Науково-методична проблема вчителя: «Використання інтернет-ресурсів на уроках англійської мови»

Класний керівник: 6-А клас

Виховна проблема: «Виховання в учнів навичок культурної поведінки, доброзичливого спілкування шляхом особистісного-орієнтованого навчання»


Гордієнко Юлія Ігорівна вчитель англійської мови

Стаж роботи: 15 років

Категорія: вища

Науково-методична проблема вчителя: «Розвиток комунікативних умінь учнів шляхом впровадження інноваційних форм і методів на уроках англійської мови»

Класний керівник: 5-Б клас

Виховна проблема: «Розвиток гармонійної особистості у реаліях сучасного світу»


Методичне об’єднання вчителів філологічного циклу та історії


Толстоп’ятова Лариса Петрівна – вчитель української мови та літератури

Стаж роботи: 25 років

Категорія: вища 

Звання: старший учитель 

Науково-методична проблема вчителя: «Формування комунікативних компетентностей учнів шляхом поєднання традиційних та інноваційних форм і методів навчання»


Опанасенко Юлія Миколаївна – вчитель української мови та літератури

Стаж роботи: 18 років

Категорія: вища 

Звання: старший вчитель

Науково-методична проблема вчителя: «Формування соціокультурної компетентності учнів основної школи із застосуванням ігрових елементів»

Класний керівник: 5-А клас

Виховна проблема: «Формування позитивного ставлення до світу та сприяння оптимістичному налаштуванню до життя»


Терещенко Тетяна Вікторівна – вчитель зарубіжної літератури, мистецтва

Стаж роботи: 29 років

Категорія: вища 

Звання: вчитель-методист

Науково-методична проблема вчителя: «Підвищення ефективності уроків зарубіжної літератури та мистецтва шляхом оптимального поєднання інформаційно-комунікаційних та інноваційних технологій»


Заєць Оксана Іванівна – вчитель зарубіжної літератури

Стаж роботи: 58 років

Категорія: вища 

Звання: учитель-методист

Науково-методична проблема вчителя: «Виховання читацьких інтересів у здобувачів освіти»


Васильчук Ганна Іванівна – вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури

Стаж роботи: 25 років

Категорія: вища 

Науково-методична проблема вчителя: «Формування пошуково-дослідницьких здібностей учнів на уроках словесності»


Марченко Аліна Петрівна – вчитель зарубіжної літератури

Стаж роботи: 11 років

Категорія: друга 

Науково-методична проблема педагога-організатора: «Виявлення і розвиток здібностей кожного учня, формування соціально зрілої, творчо розвиненої особистості – громадянина України»


Заіка Валентина Миколаївна – вчитель історії, правознавства, громадянської освіти та інформатики

Стаж роботи: 13 років

Категорія: вища

Звання: старший вчитель

Науково-методична проблема вчителя: «Застосування інтерактивних методів навчання для підвищення ефективності уроків історії та інформатики»


Галат Марина Миколаївна – вчитель історії

Стаж роботи: 16 років

Категорія: вища

Звання: учитель-методист  

Науково-методична проблема вчителя: «Розвиток творчого потенціалу учнів, виховання національної свідомості та патріотизму методом проектної діяльності в системі інтерактивного навчання»

Класний керівник: 11 клас

Виховна місія: «Змагаючись зі своїми ж учнями, величезне бажання змінити їхнє уявлення про школу, створити умови для розкриття потенціалу, сформувати світогляд, і врешті-решт, підготувати їх до життя»


Голубович Олена Миколаївна – бібліотекар

Стаж роботи: 15 років

Категорія: 11 тарифний розряд 

Науково-методична проблема вчителя: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі інформатизації шкільної бібліотеки»

Динамічна група


Туліна Наталія Василівна – вчитель праці, технологій, інформатики та
захисту України

Стаж роботи: 28 років

Категорія: вища 

Науково-методична проблема вчителя: «Формування творчої особистості учнів на уроках технологічного напрямку за допомогою культурологічного компоненту, методу проєктів та інформаційних технологій»

Класний керівник: 8-А клас

Виховна місія: «Мотивувати в учнів бажання творити, вчити працювати точно і акуратно; виховувати самостійну, креативну, патріотичну особистість»


Воробйова Олена Володимирівна – вчитель фізичної культури

Стаж роботи: 22 роки

Категорія: вища 

Звання: вчитель-методист

Науково-методична проблема вчителя: «Виховання фізично розвиненої дитини – формування здорової нації»

Класний керівник: 8-Б клас

Виховна проблема: «Формування здорового способу життя»


Воробйов Олександр Олександрович –
вчитель фізичної культури

Стаж роботи: 7 років

Категорія: спеціаліст

Науково-методична проблема вчителя: «Оздоровча спрямованість уроків фізичної культури, впровадження інноваційних технологій»


Головко Юрій Михайлович – вчитель праці, технологій та захисту України

Стаж роботи: 24 роки

Категорія: 8 тарифний розряд

Науково-методична проблема вчителя: «Застосування комп’ютерних технологій на уроках трудового навчання»


Шарапа Сніжана Борисівна – вчитель фізичної культури та медико-санітарної підготовки

Стаж роботи: 6 роки

Категорія: перша 

Науково-методична проблема вчителя: «Основи загальної та спеціальної фізичної підготовки. Фізичні навантаження та їх дозування»

Класний керівник: 9-А клас

Виховна місія: «Мотивація і цілеспрямованість»


Величко Світалана Миколаївна – вчитель хореографії

Стаж роботи: 

Категорія: 

Науково-методична проблема вчителя: 


Гайдамака Валентина Олександрівна вчитель музики та мистецтва

Стаж роботи: 4 роки

Категорія: спеціаліст

Науково-методична проблема вчителя: “Розвиток креативного та критичного мислення на уроках музичного мистецтва” 


Рудь Вікторія Володимирівна – вихователь ГПД

Стаж роботи: –

Категорія: спеціаліст

Науково-методична проблема вчителя: «Гра, як метод виховання молодших школярів»


Румина Дар’я Сергіївна вихователь ГПД

Стаж роботи: –

Категорія: спеціаліст 

Науково-методична проблема вчителя:«Виховання морально-виховних якостей, самостійності, ініціативності»

Працівники школи

Завгосп

Савісько Володимир Петрович

Секретар

Науменко Наталія Віталіївна


Інженер-електронік

Ісько Ярослав Миколайович

Медична сестра

Середа Лариса Станіславівна

Техперсонал

Працівники їдальні