Адміністрація та педколектив

Вертипорох Олена Миколаївна – директор школи, вчитель хімії

Стаж роботи: 26 років

Категорія: вища

Звання: старший вчитель

Особисте кредо керівника: Директор школи стає організатором і керівником педагогічного колективу лише остільки, оскільки він уміє об’єднати зусилля вчителів для колективної думки, для втілення думки у творчій праці

Науково-методична проблема директора: «Формування професійної компетентності педагогічних працівників на основі трансформаційного лідерства»


Бондаренко Людмила Степанівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель математики

Стаж роботи: 36 років

Категорія: вища 

Звання: старший учитель

Особисте кредо: Мудрість влади педагога – це передусім його здатність усе розуміти

Науково-методична проблема заступника з навчально-виховної роботи: «Комплексні моніторингові дослідження як одна з управлінських функцій у навчальному закладі»


Галат Марина Миколаївна – заступник директора з виховної роботи, вчитель історії

Стаж роботи: 13 років

Категорія: перша 

Особисте кредо: Вірю в талант і творчі сили кожного вихованця. Людина, а особливо дитина – неповторна!

Науково-методична проблема: «Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної і національно свідомої людини»

 


Заєць Оксана Іванівна – соціальний педагог, учитель російської мови і зарубіжної літератури

Стаж роботи: 56 років

Категорія: вища 

Звання: учитель-методист

Науково-методична проблема соціального педагога: «Кожен учень – особистість, яку потрібно знати, зрозуміти і якщо потрібно, допомогти»


Котко Ольга Миколаївна – практичний психолог, вчитель образотворчого мистецтва

Стаж роботи: 7 років

Категорія: друга 

Науково-методична проблема психолога: «Підтримка і зміцнення психологічного здоров’я учнів, сприяння процесу адаптації в навчальному закладі. Формування в учнів установки на здоровий спосіб життя та повноцінний всебічний розвиток особистості»


Марченко Аліна Петрівна – педагог-організатор, учитель зарубіжної літератури

Стаж роботи: 9 років

Категорія: спеціаліст 

Особисте кредо: «Усіма можливими способами слід запалювати в дітях прагнення до знань та вмінь» Я. А. Коменський

Науково-методична проблема педагога-організатора: «Виявлення і розвиток здібностей кожного учня, формування соціально зрілої, творчо розвиненої особистості – громадянина України»


Методичне об’єднання вчителів початкових класів

Приходько Тетяна Михайлівна – вчитель початкових класів

Стаж роботи: 32 роки

Категорія: вища

Звання: старший вчитель 

Науково-методична проблема вчителя: «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес молодших школярів»

Класний керівник: 2-А клас

Виховна проблема: «Формування цілісного ставлення до природи у дітей молодшого шкільного віку»


Болгова Олена Леонідівна – вчитель початкових класів

Стаж роботи: 26 років

Категорія: перша 

Науково-методична проблема вчителя: «Формування етичних і моральних норм поведінки молодших школярів»

Класний керівник: 1-Б клас

Виховна проблема: «Виховання поглибленого і систематизованого розуміння дітьми моральних норм і правил поведінки в школі, суспільстві»


Капля Алла Григорівна – вчитель початкових класів

Стаж роботи: 26 років

Категорія: вища

Науково-методична проблема вчителя: «Метод проектів як одна із базових педагогічних технологій компетентнісного навчання школярів»

Класний керівник: 2-Б клас

Виховна проблема: «Сім’я та школа – грані співробітництва»


Назарова Альона Михайлівна – вчитель початкових класів

Стаж роботи: 8 років

Категорія: перша 

Науково-методична проблема вчителя: «Розвиток здорової творчої духовно багатої особистості»

Класний керівник: 3-А клас

Виховна проблема: «Системно-ціннісний підхід до виховання учнів НУШ»


Хоменко Ірина Михайлівна – вчитель початкових класів

Стаж роботи: 31 років

Категорія: вища 

Науково-методична проблема вчителя: «Компетентнісний підхід до організації навчання та ігрової діяльності молодших школярів в умовах модернізації освіти»

Класний керівник: 3-Б клас

Виховна проблема: «Виховання позитивних рис характеру: старанність, організованість, обов’язковість, співпереживання, шанобливе ставлення до старших, чесність, щирість, дисциплінованість»


Талан Яна Григорівна – вчитель початкових класів

Стаж роботи: 7 років

Категорія: перша 

Науково-методична проблема вчителя: «Театралізована діяльність, як розвиток мислення»

Класний керівник: 4-Б клас

Виховна проблема: «Виховання турботливого ставлення одне до одного, до батьків, вчителів, людей похилого віку; формування найкращих моральних якостей»


Демеденко Катерина Миколаївна – вчитель початкових класів

Стаж роботи: 34 роки

Категорія: вища 

Науково-методична проблема вчителя: «Розвиток пізнавальної активності учнів через провадження інтерактивних методів навчання»

Класний керівник: 4-А клас

Виховна проблема: «Виробляти навички культурної поведінки, дотримання всіх вимог внутрішнього режиму, та поглиблення почуття милосердя, ціннісного ставлення до людей»


Методичне об’єднання вчителів математики та інформатики

Лискова Світлана Миколаївна – вчитель математики

Стаж роботи: 25 років

Категорія: вища 

Звання: вчитель-методист 

Науково-методична проблема вчителя: «Формування математичних компетентностей учнів шляхом використання ІКТ на уроках математики»


Бондаренко Людмила Степанівна – вчитель математики

Стаж роботи: 36 років

Категорія: вища 

Звання: старший учитель

Науково-методична проблема вчителя: «Підвищення ефективності навчання учнів шляхом індивідуалізації та диференціації навчання»


Літвинська Ксенія Сергіївна – вчитель математики

Стаж роботи: 6 років

Категорія: спеціаліст 

Науково-методична проблема вчителя: «Впровадження інноваційних технологій для стимулювання розвитку життєвих компетентностей у процесі вивчення інформатики»


Граб Олександр Михайлович – вчитель інформатики

Стаж роботи: 9 років

Категорія: друга

Науково-методична проблема вчителя: «Система оцінювання знань на уроках інформатики та фізики»


Граб Надія Валеріївна – вчитель інформатики

Стаж роботи: 15 років

Категорія: вища

Науково-методична проблема вчителя: «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учня як суб’єкта освітнього процесу на уроках інформатики»


Методичне об’єднання вчителів природничого циклу

Семенело Ірина Олексіївна – вчитель географії, економіки та основ здоров’я

Стаж роботи: 31 років

Категорія: вища 

Звання: старший вчитель

Науково-методична проблема вчителя: «Диференціація та індивідуалізація навчального матеріалу на уроках. Розвиток творчої особистості»


Даценко Галина Ільківна – вчитель біології

Стаж роботи: 56 років

Категорія: вища

Звання: вчитель-методист

Науково-методична проблема вчителя: «Використання елементів народознавства на уроках біології»


Вертипорох Олена Миколаївна – вчитель хімії

Стаж роботи: 26 років

Категорія: вища

Звання: старший вчитель

Науково-методична проблема вчителя: «Проектні технології на уроках хімії»


Антоненко Людмила Іванівна – вчитель хімії

Стаж роботи: 37 років

Категорія: вища

Науково-методична проблема вчителя: «Впровадження інноваційних технологій на уроках хімії»


Форостян Олександр Петрович – вчитель фізики

Стаж роботи: 41 рік

Категорія: вища

Звання: старший учитель 

Науково-методична проблема вчителя: «Використання SMART-технологій у процесі вивчення фізики»

Методичне об’єднання вчителів іноземної мови


Худолєєва Тетяна Петрівна – вчитель англійської мови

Стаж роботи: 29 років

Категорія: вища

Звання: вчитель-методист

Науково-методична проблема вчителя: «Формування комунікативної компетентності на уроках англійської мови»


Назаренко Наталія Олексіївна – вчитель англійської мови

Стаж роботи: 10 років

Категорія: друга 

Науково-методична проблема вчителя: «Developing students’ 21st century skills»


Жила Анна Валеріївна – вчитель англійської та німецької мови

Стаж роботи: 7 років

Категорія: спеціаліст

Науково-методична проблема вчителя: «Використання ігрових технологій на уроках англійської мови»

Класний керівник: 8-А клас


Салогуб Марина Юріївна – вчитель англійської мови

Стаж роботи: 4 років

Категорія: спеціаліст

Науково-методична проблема вчителя: «Використання інтернет-ресурсів на уроках англійської мови»

Методичне об’єднання вчителів філологічного циклу та історії


Толстоп’ятова Лариса Петрівна – вчитель української мови та літератури

Стаж роботи: 22 роки

Категорія: вища 

Науково-методична проблема вчителя: «Застосування ігрових елементів як засобу підвищення інтересу до вивчення рідної мови та забезпечення індивідуалізації навчання»

Класний керівник: 11 клас

Виховна проблема: «Формування життєвих компетентностей учнів у проектній діяльності»


Опанасенко Юлія Миколаївна – вчитель української мови та літератури

Стаж роботи: 15 років

Категорія: вища 

Науково-методична проблема вчителя: «Формування соціокультурної компетентності учнів основної школи із застосуванням ігрових елементів»

Класний керівник: 8-Б клас

Виховна проблема: «Виховання ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей дітей середнього шкільного віку»


Терещенко Тетяна Вікторівна – вчитель зарубіжної літератури, російської мови, художньої культури

Стаж роботи: 26 років

Категорія: вища 

Звання: вчитель-методист

Науково-методична проблема вчителя: «Підвищення ефективності уроків зарубіжної літератури, російської мови та художньої культури шляхом оптимального поєднання інформаційно-комунікаційних та інноваційних технологій»

Класний керівник: 10 клас

Виховна проблема: «Формування творчої особистості»


Заєць Оксана Іванівна – вчитель російської мови і зарубіжної літератури

Стаж роботи: 56 років

Категорія: вища 

Звання: учитель-методист

Науково-методична проблема вчителя: «Виховання в учнів читацьких інтересів»


Васильчук Ганна Іванівна – вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури

Стаж роботи: 22 рік

Категорія: перша 

Науково-методична проблема вчителя: «Формування пошуково-дослідницьких здібностей учнів на уроках словесності»

Класний керівник: 9-А клас

Виховна проблема: «Формування учнівського колективу шляхом свідомої дисципліни, почуття обов’язку і відповідальності»


Марченко Аліна Петрівна – вчитель зарубіжної літератури

Стаж роботи: 9 років

Категорія: спеціаліст 

Науково-методична проблема педагога-організатора: «Виявлення і розвиток здібностей кожного учня, формування соціально зрілої, творчо розвиненої особистості – громадянина України»


Заіка Валентина Миколаївна – вчитель історії, правознавства та інформатики

Стаж роботи: 13 років

Категорія: вища

Звання: старший вчитель

Науково-методична проблема вчителя: «Застосування інтерактивних методів навчання для підвищення ефективності уроків історії та інформатики»


Галат Марина Миколаївна – вчитель історії

Стаж роботи: 13 років

Категорія: перша 

Науково-методична проблема вчителя: «Розвиток творчого потенціалу учнів, виховання національної свідомості та патріотизму методом проектної діяльності в системі інтерактивного навчання»

Класний керівник: 9-Б клас


Голубович Олена Миколаївна – бібліотекар

Стаж роботи: 38 років

Категорія: 9 тарифний розряд 

Науково-методична проблема вчителя: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі інформатизації шкільної бібліотеки»

Динамічна група


Туліна Наталія Василівна – вчитель праці та інформатики

Стаж роботи: 22 роки

Категорія: перша 

Науково-методична проблема вчителя: «Формування творчої особистості учнів на уроках обслуговуючої праці за допомогою культурологічного компоненту»

Виховна проблема: «Виховання естетичних смаків учнів під час використання інформаційно-комунікаційних технологій»


Воробйова Олена Володимирівна – вчитель фізичної культури

Стаж роботи: 19 років

Категорія: вища 

Звання: старший вчитель

Науково-методична проблема вчителя: «Оптимізація навчального процесу шляхом активації діяльності учнів на уроках фізичної культури»

Класний керівник: 6-Б клас

Виховна проблема: «Формування здорового способу життя»


Головко Юрій Михайлович – вчитель праці та захисту Вітчизни

Стаж роботи: 24 роки

Категорія: 8 тарифний розряд

Науково-методична проблема вчителя: «Застосування комп’ютерних технологій на уроках трудового навчання»


Шарапа Сніжана Борисівна – вчитель фізичної культури та медико-санітарної підготовки

Стаж роботи: 4 роки

Категорія: спеціаліст 

Науково-методична проблема вчителя: «Особливості розвитку рухових якостей у дітей дошкільного та шкільного віку»

Класний керівник: 7-А клас


Величко Світалана Миколаївна – вчитель хореографії

Стаж роботи: 

Категорія: 

Науково-методична проблема вчителя: 


Попова Галина Миколаївна – вчитель музики

Стаж роботи: 

Категорія: 

Науково-методична проблема вчителя: 


Галат Анжеліка Миколаївна – вихователь ГПД

Стаж роботи: 4 роки

Категорія: – 

Науково-методична проблема вчителя: «Діагностика творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку»


Гвоздецька Тетяна Миколаївна – вихователь ГПД

Стаж роботи: 

Категорія:  

Науково-методична проблема вчителя: 

Працівники школи

Секретар

Інженер-електронік

Медична сестра

Техперсонал

Працівники їдальні