Виховна робота

Завдання школи – навчити жити. Ми повинні виховувати людину, здатну створити своє власне життя, здатну до самовизначення. Учні, які раніше озброювались лише системою знань, умінь і навичок, нині повинні бути підготовлені до життєдіяльності, здатні активно і творчо працювати, діяти, саморозвиватися та вдосконалюватися інтелектуально, морально і фізично.

А цьому сприяють основні напрямки виховної роботи, котрих дотримується колектив СШІТ № 2:

  • ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
  • ціннісне ставлення до мистецтва;
  • ціннісне ставлення до праці;
  • ціннісне ставлення до природи;
  • ціннісне ставлення до себе;
  • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.