Законодавство України про охорону праці та безпеку життєдіяльності в галузі освіти

  1. Закон України «Про охорону праці»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text
  • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text
  • Кодекс Законів про працю
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
  • Кодекс цивільного захисту
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1229-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text
  1. Наказ Держнаглядохоронпраці України15.11.2004 № 255 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці» (зі змінами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04#Text
  1. Наказ МОН України від 16.05.2019 року «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0612-19#Text
  1.  Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-%D0%BF#Text
  1. Наказ МОН України 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06#Text
  1.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України 21.05.2007 № 246  «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07#Text