Стратегія розвитку

ЦІННОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Доброчесність

Гідність

Успішність

Творчість

Саморозвиток

Партнерство

МІСІЯ ШКОЛИ

Формувати соціально адаптованого учня, конкурентоздатного педагога та громадсько-активних батьків в унікальній атмосфері партнерства, поваги, професіоналізму, прагненні перемагати та перспективі еволюції особистісного розвитку, через упровадження інноваційних технологій інформатизації в освітній процес.

ВІЗІЯ ШКОЛИ

«Школа – простір освітніх можливостей для всіх»

ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ СПРАВ

Золотоніська спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій Золотоніської міської ради Черкаської області є об’єктом комунальної власності Золотоніської міської ради Черкаської області. У минулому – Золотоніська залізнична школа № 21 Одесько-Кишинівської залізниці. З 1963 року по 2005 рік – Золотоніська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа № 2. З 19 серпня 2005 року – Золотоніська спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій.

Юридична адреса закладу освіти:19002, Черкаська область, м.Золотоноша, вул. Миколаївська, 5.

Кількість учнів: 460

Кількість класів: 20

Мова навчання: українська

У школі працює 46 учителів, із них:

– 23 – мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»;

– 2 – «Спеціаліст І категорії»;

– 6 – «Спеціаліст ІІ категорії»;

– 15 – «Спеціаліст»;

– 7 – учителів мають звання «Вчитель-методист»;

– 8 – учителів – «Старший вчитель»

7 учителів є переможцями обласного етапу конкурсу «Вчитель року».

У школі функціонує 22 навчальні кабінети, із них 7 – обладнані інтерактивними поверхнями, 2 кабінети робототехніки, один з яких обладнаний портативними комп’ютерами, 2 майстерні: технічної  та обслуговуючої праці. 3 сучасних кабінети з обладнанням (Ейнштейн): фізика, хімія та біологія. До послуг учнів – спортивний зал, клас хореографії, 2 комп’ютерні класи, бібліотека, яка має підключення до мережі Інтернет, медичний кабінет. У школі також створена локальна мережа Інтернет, існує власний веб-сайт, соціальна сторінка у Facebook.

У наявності є ліцензія на використання програмного забезпечення Mozabook. Заклад освіти має власне радіо.

Обладнано 2 навчально-комп’ютерні класи. На 1 робоче місце, оснащене комп’ютером, припадає 13 учнів. Усі вчителі володіють методикою використання інформаційних технологій, застосовуючи її для проведення уроків із різних предметів.

Робота педагогічного колективу спрямована на реалізацію науково-педагогічної теми: «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засіб реалізації особистісно-орієнтованого навчання та виховання».

Золотоніська школа № 2 інформаційних технологій є експериментальним майданчиком регіонального та всеукраїнського рівня з інноваційно-педагогічної роботи. Зокрема, педагогічний колектив закладу бере участь у таких науково-педагогічних проєктах:

– обласний проєкт «Інноваційні школи Черкащини»;

– Всеукраїнський пілотний проєкт впровадження нового Державного стандарту початкової та базової загальної освіти;

– Всеукраїнський експеримент «Медіаосвіта у сучасному навчальному процесі»;

– проєкт «Просування громадянської освіти у початковій школі в контексті нових освітніх стандартів»;

– обласний експеримент «Організаційно-педагогічні умови використання робототехніки «LEGO» для розвитку обдарованих дітей»;

– проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»;

– проєкт «Школа майбутнього першокласника».

У 2019 році на базі школи було проведено EdCamp Ukraine – учительську конференцію нового формату. Освітяни всієї України зібралися на базі нашої школи, щоб обговорити питання, які їх турбують найбільше.

У школі створено дві команди з робототехніки. Молодша – LegoWonders, старша – ElDorado.

З метою підвищення ефективності роботи педколективу  учителі навчального закладу протягом останнього періоду беруть активну участь у традиційному фаховому конкурсі «Учитель року», «Освіта Черкащини», «Учитель-новатор», «Творчий учитель-обдарований учень».

  На сьогоднішній день перевагами СШІТ № 2 є: створена модель інноваційної школи Черкащини «Школа – простір освітніх можливостей для всіх»; заклад популярний та конкурентоспроможній серед громади міста; високий рівень кваліфікації та професійної компетентності педагогічних працівників; співпраця з закладами вищої освіти; налагоджена робота всіх учасників освітнього процесу з використанням дистанційних технологій на платформі  Google classroom та Zoom. Школа співпрацює з громадою міста, реалізується принцип наступності в роботі педагогічного колективу, працює система STEM-освіти, створено сприятливі умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, колектив гнучкий до впровадження інновацій, ми чітко розуміємо і приймаємо корпоративну систему цінностей. Школа має призерів ІІ-III-IV етапів конкурсу учнівської творчості «Об′єднаймося, брати мої, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, здійснюється систематична робота над шкільними проектами, створений сприятливий психологічний клімат в колективі, заклад підключений до мережі Інтернет. Створені умови для запобігання будь – яким формам насилля у закладі освіти. Системно осучаснені навчальні кабінети та місця загального користування, сформовані відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про діяльність закладу освіти.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ

Стратегічна ціль 1. Забезпечення високого рівня якості освіти та освітньої діяльності

Операційні цілі Терміни виконання
1.1 Запроваджувати стратегії, що забезпечують високий рівень якості освіти та освітньої діяльності, ведуть до успіху кожної дитини (моделювання ситуації успіху), запроваджувати філософію успіху в реалізації моделі школи – освітнього простору для всіх. 2019-2024 роки
1.2 Здійснювати самооцінювання якості освітньої діяльності. 2019-2024 роки
1.3 Формувати та забезпечувати політику академічної доброчесності. 2019-2024 роки
1.4 Створення системи STEM – освіти, що об’єднує основи наук, технології, робототехніку. 2019-2024 роки
1.5 Результативна участь учнів СШІТ № 2 в олімпіадах І-ІV етапів, конкурсах захисту науково-дослідницьких робіт МАН І-ІІІ етапів та міжнародних творчих конкурсах. 2019-2024 роки

Стратегічна ціль 2. Систематизація окремих інновацій та утвердження моделі школи як освітнього простору для всіх

Операційні цілі Терміни виконання
2.1. Систематизувати окремі напрацювання та реалізувати модель інноваційної школи Черкащини «Школа – простір освітніх можливостей для всіх». 2019-2024 роки
2.2 Реалізувати громадсько-державну модель управління закладом. 2019-2024 роки
2.3 Розвивати партнерство як вид управління через взаємодію державних структур в управлінні школою з громадськими: учнівським парламентом, батьківською громадою, педагогічною радою. 2019-2024 роки
2.4 Діяльність із запровадження системного моніторингу як фактору якісної шкільної освіти. 2019-2024 роки
2.5 Ліцензоване програмне забезпечення освітнього процесу. 2019-2024 роки

Стратегічна ціль 3. Самоосвіта й новаторська діяльність учителя – імідж школи

Операційні цілі Терміни виконання
3.1. Пілотування інноваційного освітнього проекту: «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». 2019-2024 роки
3.2 Сертифікація педагогічних працівників. 2019-2024 роки
3.3 Науково-педагогічний супровід експериментальної роботи. 2019-2024 роки
3.4 Підвищення кваліфікації вчителів та добір кадрів для роботи в інноваційній школі. 2019-2024 роки
3.5 Розробка системи мотивації діяльності персоналу закладу (забезпечення якісної освіти: конкурс «Учитель року», дослідно-експериментальна діяльність, підготовка публікацій тощо). 2019-2024 роки
3.6 Створення умов для оволодіння інноваціями (науково-методичні конференції, семінари, тренінги, майстер-класи, діалоги тощо). 2019-2024 роки
3.7 Участь педагога СШІТ № 2 у проекті на здобуття премії кращому вчителю України Global Teacher Prize Ukraine. 2019-2024 роки

Стратегічна ціль 4. Створення безпечного, комфортного та доступного освітнього середовища

Операційні цілі Терміни виконання
4.1. Капітальний ремонт спортивного майданчика. 2020 – 2021 роки
4.2 Забезпечення доступного інформаційного простору школи (використання електронного журналу та щоденника, платформ Zoom та Google classroom для дистанційного навчання, сайту школи, сторінок школи у соціальних мережах: Facebook, Youtube). 2019-2024 роки
4.3 Реорганізація шкільної бібліотеки в інформаційно-ресурсний центр. 2023-2024 роки
4.4 Ремонт коридорів закладу. 2019-2024 роки
4.5 Ремонт фасаду школи. 2021-2024 роки
4.6 Поточний ремонт вимощення та цоколя 2021 рік
4.7 Заміна асфальтного покриття. 2020-2024 роки
4.8 Встановлення паркану перед закладом освіти. 2019-2024 роки
4.9 Дообладнання відкритого освітнього простору. 2019-2024 роки
4.10 Створення сучасного кабінету для STEM-лабораторії. 2024 рік
4.11 Створення кабінету психолога. 2021-2022 роки
4.12 Придбання мультимедійних панелей для класних кімнат 2021-2024 роки
4.13 Ремонт харчоблоку. 2020 рік
4.14 Технічне дооснащення харчоблоку. 2019 -2024 роки
4.15 Дитячий ігровий майданчик. 2023 рік
4.16 Заміна вхідних дверей. 2021
4.17 Розвиток, оновлення та підтримка шкільного сайту. 2019-2024 роки

ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ

 • Запроваджено стратегії, що забезпечують високий рівень якості освіти та освітньої діяльності, ведуть до успіху кожної дитини (моделювання ситуації успіху), запроваджено філософію успіху в реалізації моделі школи – освітнього простору для всіх.
 • Реалізується освітня програма інноваційної школи Черкащини «Школа – простір освітніх можливостей для всіх».
 • Створено систему STEM–освіти, що об’єднує основи наук, технології, робототехніку.
 • Реалізована громадсько-державна модель управління закладом через взаємодію з учнівським парламентом, батьківською громадою та педагогічною радою.
 • Реалізовано інноваційно-освітній проект «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту  початкової загальної освіти» на базі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2022 р.р.
 • Принципи академічної доброчесності повністю інтегровані в діяльність закладу.
 • Системна співпраця з КНЗ «Черкаський обласний інститут підвищення освіти педагогічних працівників» у напрямку наукового супроводу експериментальної роботи.
 • Створено умови для оволодіння інноваціями (науково-методичні конференції, семінари, тренінги, майстер-класи, діалоги тощо).
 • Сертифіковано  90% педагогічних працівників початкових класів. Сто відсотків педпрацівників підвищують кваліфікацію та свій професійний рівень, беруть участь у науково-педагогічних конференціях, майстер-класах, семінарах, тренінгах, діалогах тощо.
 • Капітально відремонтовано спортивний майданчик.
 • Забезпечено доступний інформаційний простір школи (використання електронного журналу та щоденника, платформ Zoom та Google classroom для дистанційного навчання, сайту школи, сторінок школи у соціальних мережах: Facebook, Youtube).
 • Реорганізовано шкільну бібліотеку в інформаційно-ресурсний центр.
 • Виконано ремонт коридорів закладу, фасаду школи, поточний ремонт вимощення та цоколя.
 • Замінено асфальтне покриття.
 • Встановлено паркан перед закладом освіти.
 • Частково дообладнано відкритий освітній простір.
 • Створено сучасний кабінет для STEM-лабораторії та кабінет психолога.
 • Придбано мультимедійні панелі для класних кімнат.
 • Здійснено ремонт та технічне дооснащення харчоблоку.
 • Створено дитячий ігровий майданчик.